เนื้อเพลง แค่บางคํา
Lylic

แค่บางคำ | มัสคีเทียร์

คำบางคำ
ก็อาจที่จะสื่อสารด้วยคำพูดหนึ่ง
แต่คำคำหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรได้ตั้งมากมาย

ก็เพราะทุกสิ่งที่เอ่ยมา
สะท้อนความจริงของใจ

อย่ามาใช้บางคำเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไร
เมื่อสิ่งต่างต่าง
ได้กลืนหายไป
พร้อมใจที่หลุดไป
กับคำพูดของเธอ

แต่ว่าคำบางคำได้เปลี่ยนคนบางคน
ให้ต้องทุกข์ ต้องทน ต้องเจ็บช้ำเท่าไหร่
ทบทวนดูก่อนดีดี
ก่อนเธอจะพูดออกไป
อีกสักครั้ง

การกระทำ
อาจทำให้ใครบอบช้ำได้สักเท่าไหร่
ถ้อยคำแทงใจ
ปวดร้าวลึกถึงข้างในให้เธอรู้บ้าง

ก็เพราะทุกสิ่งที่เอ่ยมา
สะท้อนความจริงของใจ

อย่ามาใช้บางคำเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไร
เมื่อสิ่งต่างต่าง
ได้กลืนหายไป
พร้อมใจที่หลุดไป
กับคำพูดของเธอ

แต่ว่าคำบางคำได้เปลี่ยนคนบางคน
ให้ต้องทุกข์ ต้องทน ต้องเจ็บช้ำเท่าไหร่
ทบทวนดูก่อนดีดี
ก่อนเธอจะพูดออกไป
อีกสักครั้ง ฮืม โอ้ โว้โวว

อย่ามาใช้บางคำเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไร
เมื่อสิ่งต่างต่าง
ได้กลืนหายไป
พร้อมใจที่หลุดไป
กับคำพูดของเธอ

แต่ว่าคำบางคำได้เปลี่ยนคนบางคน
ให้ต้องทุกข์ ต้องทน ต้องเจ็บช้ำเท่าไหร่
ทบทวนดูก่อนดีดี
ก่อนเธอจะพูดออกไป
อีกสักครั้ง